Home » Fashion » HELLO KITTY VINTAGE PRINT MINI EMBOSSED BAG

HELLO KITTY VINTAGE PRINT MINI EMBOSSED BAG

HELLO KITTY VINTAGE PRINT MINI EMBOSSED BAG
HELLO KITTY VINTAGE PRINT MINI EMBOSSED BAG

[Grab it now RM209 @ ensogo]

Normal Price : RM404.80

  • HELLO KITTY VINTAGE PRINT MINI EMBOSSED BAG
  • Size (inch) 10.5 x 6.5 x 3